Zapisz swoje dziecko!

- grupa żłobkowa (od 2. roku życia)

- grupy przedszkolne (do 5. roku życia)

- zerówka (6 lat)

Jeśli chcesz porozmawiać o cenie wypełnij formularz dla Rodziców, a my się skontaktujemy.

Twój e-mail
Imię i nazwisko Dziecka
Data urodzenia Dziecka
Imiona i nazwiska Rodziców
Numery telefonów rodziców
Na który rok szkolny chcą Państwo zapisać dziecko?
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej placówce?
Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
Wiadomość

*RODO

Wysyłając zgłoszenie przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na klauzulę informacyjną (RODO):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Łata.

2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Rumia, ul. Swiętopełka 92, kontakt@montessorirumia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach i dalszym procesie rekrutacji.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach i w dalszym procesie rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych w celu realizacji uzasadnionych potrzeb Administratora, w tym w związku z rekrutacją dziecka do placówki.